Bestuur

Marion Beltman: Voorzitter

email: familie-beltman@hotmail.com

Jozien Waanders: Secretaris

email: jozienwaanders@gmail.com

Gerard ten Hove: Penningmeester

gerard.tenhove@concepts.nl

Jolanda Twilhaar : bestuurslid/bibliothecaris

email:  jolanda_twilhaar@hotmail.com

Lidy Slaghekke   : bestuurslid/Public Relations

email: lidyslaghekke@hotmail.com